O nowej kulturze uczenia się podczas 23. Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” w Krakowie
Autor: Redakcja Reedukacja.pl

W dniach 27.-28. września 2013 r. odbyło się w Krakowie 23. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA”. Serwis Reedukacja.pl kolejny już rok z wielką przyjemnością objął patronatem medialnym to ważne wydarzenie naukowe, którego organizatorem była Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Patronat honorowy:
JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. zw. dr hab. Michał Śliwa.

Patronat Medialny:


Pomysłodawcą i głównym organizatorem tego wydarzenia jest niezwykła postać prof. dra hab. inż. Janusza Morbitzera, który dzięki ogromnej determinacji oraz niezwykłej pracowitości stwarza co roku w Krakowie możliwości odbycia profesjonalnych spotkań z krajowymi i zagranicznymi autorytetami naukowymi w dziedzinie edukacji i mediów.

Celem sympozjum jest wymiana naukowych poglądów oraz prezentacja praktycznych doświadczeń związanych z przemianami zachodzącymi w szeroko pojętym procesie edukacji pod wpływem rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także oddziaływaniem mediów cyfrowych na współczesnego człowieka.

ZOBACZ wystąpienie prof. dra hab. Janusza Morbitzera otwierające 23. Sympozjum Człowiek - Media - Edukacja w Krakowie na temat nowej kultury uczenia się, w tym konieczności tworzenia odpowiednich warunków uczenia się dla uczniów.
 

Źródło: edunews


Zobacz także:
20. Sympozjum Naukowe CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA - obszerna relacja serwisu Reedukacja.pl (24.-25.09.2010)

21. Sympozjum Naukowe CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA - obszerna relacja serwisu Reedukacja.pl (23.-24.09.2011)

22. Sympozjum Naukowe CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA - obszerna relacja serwisu Reedukacja.pl (28.-29.09.2012)


Dodatkowe informacje: http://www.ktime.up.krakow.pl/Sympozjum.html