26. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” pod patronatem serwisu Reedukacja.pl - sprawdź program
Autor: Redakcja Reedukacja.pl (Redakcja Reedukacja.pl)

W dniach 29-30 września 2017 r. odbędzie się 26. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA”. To kontynuacja sympozjum, które przez wiele lat organizowane było w Krakowie. Ostatnie 25. Jubileuszowe Sympozjum odbyło się we wrześniu 2015 roku w gościnnych murach Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, w której odbędzie się również tegoroczna edycja. Internetowy Serwis Pedagogiczny Reedukacja.pl z wielką przyjemnością objął patronatem medialnym kolejną edycję tego niezwykłego Sympozjum.

Patronat Medialny:
Reedukacja.pl


Logo EduNews


Logo Edukacja i Dialog


Celem Sympozjum jest wymiana naukowych poglądów oraz praktycznych doświadczeń związanych z przemianami zachodzącymi w szeroko pojętym procesie edukacji pod wpływem rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także oddziaływaniem mediów cyfrowych na współczesnego człowieka. Media cyfrowe coraz silniej bowiem przenikają do codziennego życia, w którym przenikają się dwa światy: realny z wirtualnym. Zanurzenie w świecie mediów elektronicznych dotyczy szczególnie ludzi młodych, którym niejednokrotnie trudno jest znaleźć odpowiedni dystans i równowagę.

Wyzwaniem współczesności staje się zatem konieczność poszukiwania dróg zrównoważenia postępu technologicznego i humanistycznej refleksji – zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Organizatorzy w ramach Sympozjum dążyć będą do podjęcia dyskusji, zmierzającej do sformułowania wniosków, w jaki sposób we współczesnym świecie nieustannych zmian, nasyconym mediami cyfrowymi, kształcić człowieka refleksyjnego, krytycznego, odpowiedzialnego i odpornego na manipulacje, dla którego media będą narzędziami rozwoju, a nie intelektualnej i kulturowej degradacji.

PROGRAM RAMOWY SYMPOZJUM:

PIĄTEK, 29 września 2017

08.30-09.50     Rejestracja uczestników     parter, k. audytorium D
10.00-10.30     Uroczyste otwarcie sympozjum     audytorium D
10.30-12.30     Obrady plenarne – część 1     audytorium D
12.30-13.00     Przerwa kawowa     parter, k. audytorium D
13.00-15.15     Obrady plenarne – część 2     audytorium D
13.00-15.00     Sesja dla nauczycieli – część 1
Wykład i warsztaty: „Programowanie dla każdego”     sala 228, II p.
15.15-18.30    Sesja dla nauczycieli – część 2
Wykład: „Transformacja edukacji – praktyczne doświadczenia”
Wykład i warsztaty: „Wielofunkcyjne środowisko edukacyjne EduMATRIX”     sala 228, II p.
15.15-16.00     Przerwa obiadowa     klub „AMIGO”
16.00-18.30     Obrady plenarne – część 3     audytorium D
18.30-18.45     Przerwa kawowa     parter, k. audytorium D
18.45-19.30     Dyskusja     audytorium D
20.15-22.00     Kolacja – „Wieczór przy świecach”     hotel „Cumulus”, Będzin

SOBOTA, 30 września 2017

0 8.30-09.00     Rejestracja uczestników     parter, k. audytorium D
0 9.00-11.00    Obrady plenarne – część 4     audytorium D
11.00-11.30     Przerwa kawowa     parter, k. audytorium D
11.30-13.30     Obrady plenarne – część 5     audytorium D 
13.30-14.00     Przerwa kawowa     parter, k. audytorium D
14.00-15.45     Obrady w sekcjach (sekcja A – audytorium D, sekcja B – sala 227, II p.)
15.45     Podsumowanie i zakończenie sympozjum     audytorium D
16.00     Obiad     klub „AMIGO”
 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY SYMPOZJUM


PIĄTEK, 29 września 2017


10.00-10.30
UROCZYSTE OTWARCIE SYMPOZJUM

10.30-12.30
OBRADY PLENARNE – część 1

Prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
Gutenberg 2.0

Prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Cellary
, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Szkoła wobec wirtualnej rzeczywistości


Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
Facebook i społeczne konstrukcje tożsamości

Prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza
Sokrates odwrócony, czyli o internetowej głupocie

Prof. nadzw. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław
(Nie)bezpieczeństwo ontologiczne, czyli człowiek współczesny w rzeczywistości rozszerzonej

Prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
Programowanie a rozwój moralny i poznawczy dzieci

12.30-13.00
PRZERWA KAWOWA
 
13.00-15.15
OBRADY PLENARNE – część 2

Prof. zw. dr hab. Janusz Gajda, emerytowany Profesor UMCS w Lublinie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie
Gorące problemy współczesnej edukacji medialnej

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Gogołek, Uniwersytet Warszawski
Z badań nad rafinacją informacji. Big Data

Prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
Kobiety poza kontrolą. Dziewiętnastowieczne obrazy jako medium androcentrycznych dyskursów

Prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik
, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza
Cyberprzestrzeń obszarem współpracy czy rywalizacji w zakresie bezpieczeństwa państw?

Prof. nadzw. dr hab. Józef Bednarek
, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
Wyzwania dla edukacji w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Żytko
, Uniwersytet Warszawski
Nowe technologie w edukacji – konieczność czy nauczycielski wybór?


Prof. nadzw. dr hab. Maciej Tanaś
, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
Nastolatki 3.0 – raport z badań i rekomendacje NASK


Assoc. Prof. dr Gražina Čiuladienė, Uniwersytet M. Römera, Wilno, Litwa
Voice of the voiceless: what is important for children to say out?

15.15-16.00
PRZERWA OBIADOWA
 
13.00-15.00
SESJA DLA NAUCZYCIELI
w ramach Akademii e-Nauczyciela
część 1

Wykład i warsztaty – prowadzący: mgr Dariusz Stachecki, Cortland Sp. z o.o., wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
Everyone Can Code – kodowanie dla każdego dzięki Swift Playgrounds

15.15-18.30
SESJA DLA NAUCZYCIELI
w ramach Akademii e-Nauczyciela
część 2

Wykład interaktywny – prowadzący: dr Witold Kołodziejczyk, Cortland Sp. z o.o.
Transformacja edukacji – praktyczne doświadczenia

Wykład i warsztaty – prowadzący: mgr inż. Adam Jaronicki, nauczyciel Liceum, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie
Wielofunkcyjne środowisko edukacyjne EduMATRIX – matematyka i programowanie dla najmłodszych

16.00-18.30
OBRADY PLENARNE – część 3

Mgr Ewa Krupa, Fundacja ORANGE, Warszawa
Edukacja cyfrowa – krok w przyszłość


Prof. zw. dr hab. Maciej M. Sysło, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Wsparcie informatyki w nauczaniu wczesnoszkolnym

Sidey Myoo, Academia Electronica
Medialny dialog w edukacji artystycznej

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Orłowska, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza
Polska jako społeczeństwo informacyjne


Dr hab. Katarzyna Kalbarczyk, Uniwersytet w Białymstoku
Cyfrowa mądrość w meandrach informacji

Dr Anna Andrzejewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
Relacje społeczne w przestrzeni cyfrowej


Dr Robert Małoszowski
, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Narzędzia cyfrowe w sztukach plastycznych – między technologią a estetyką


Mgr Marek Konieczniak, VULCAN Sp. z o.o., Wrocław
Cyfryzacja edukacji – pomiędzy rozsądkiem a rozumem

18.30-18.45
PRZERWA KAWOWA
 
18.45-19.30
DYSKUSJA nt. W poszukiwaniu nowego modelu edukacji medialnej

20.15-22.00
WIECZÓR PRZY ŚWIECACH
Hotel „Cumulus”, Będzin, ul. Sportowa 3
sala bankietowa, niski parter

 
SOBOTA, 30 września 2017

9.00-11.00
OBRADY PLENARNE – część 4

Prof. nadzw. dr hab. Hanna Batorowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Kompetencje informacyjno-medialne w edukacji dla bezpieczeństwa

Prof. nadzw. dr hab. Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
Zachowania ryzykowne online i offline

Prof. nadzw. dr hab. Marlena Plebańska, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa
Otwarte zasoby edukacyjne tworzone społecznościowo – na przykładzie projektu Otwarte Lekcje

Dr hab. Krzysztof Gurba, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Krajobraz po MOOC-ach

Prof. nadzw. dr hab. inż. Jolanta Zielińska, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Możliwości praktyczne wykorzystania techniki eyetrackingu w edukacji osób
ze specjalnymi potrzebami

Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Potyrała, mgr Anna Michniewska, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Khan Academy – platforma wspierająca proces nauczania i uczenia się

11.00-11.30
PRZERWA KAWOWA
 
11.30-13.30
OBRADY PLENARNE – część 5

Mgr Marcin Polak
, EDUNEWS, Warszawa
Współpraca i wzajemne uczenie się nauczycieli (w sieci)

Dr Witold Kołodziejczyk, Cortland sp. z o.o.
Transformacja edukacji – praktyczne doświadczenia

Dr Emilia Musiał, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Przestrzeń uczenia się współczesnego ucznia

Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
Kompetencje nauczycieli i uczniów w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego – w świetle badań Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”

Dr Ewa Zawisza, Dr Anna Kwatera, Dr Małgorzata Mądry-Kupiec, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Smombie – plemię wyznające multitasking

Dr Ewa Zawisza, Dr Anna Kwatera, Dr Małgorzata Mądry-Kupiec
, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Edukacja tradycyjna i cyfrowa w kontekście uczenia się przez całe życie

Prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski, Mgr Rafał Socha, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
Wpływ technologii informacyjnej na zmianę paradygmatów dydaktyki

Dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza
Współczesny e-learning – ujęcie socjopedagogiczne

Jolanta Gałecka, Nowa Era, Gdynia
Technologie adaptacyjne w edukacji – oczekiwania i nieporozumienia


13.30-14.00
PRZERWA KAWOWA
 
14.00-15.45
OBRADY W SEKCJACH – SEKCJA A

Dr Elżbieta Maria Minczakiewicz
Media w budowaniu „obrazu siebie” młodzieży z niepełnosprawnością i jej relacje ze społecznością akademicką

Dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, Radom
Zachowania autoagresywne w cyberprzestrzeni jako zagrożenie procesu adolescencji

Dr Karol Kowalczuk, Uniwersytet w Białymstoku
Gaming – inspiracja współczesnej edukacji

Mgr Joanna Nowak, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Polskiej Marynarki Handlowej, Tarnów
Aplikacje mobilne w edukacji wczesnoszkolnej


Mgr Adam Konopnicki, Uniwersytet Opolski
Praktyki edukacyjne użytkowników sieciowych gier komputerowych – studium etnograficzne

Dr Anna Kowalik-Conder, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Rozwijanie umiejętności uczenia się z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w liceum – wyniki badań

Mgr Dariusz Andrzejewski, Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II, Września
Jak zmieniamy naszą szkołę

14.00-15.45
OBRADY W SEKCJACH – SEKCJA B

Dr Monika Frania, Uniwersytet Śląski, Katowice
Kształtowanie kompetencji cyfrowo-medialnych z perspektywy trzeciego sektora

Dr Małgorzata Pietrzak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Angażująca edukacja społeczna – relacje studentów geografii z niepełnosprawnymi intelektualnie gimnazjalistami

Mgr Izabela Rudnicka
, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Warszawa
Znaczenie edukacji medialnej w procesie podnoszenia umiejętności cyfrowych nauczycieli i uczniów, w różnych obszarach uczenia się

Mgr Agata Majewska, Świetlica Specjalistyczna nr 1, Katowice
Transmisja międzypokoleniowa w kręgu zmian. Znaczenie nowych technologii w życiu współczesnej rodziny

Mgr inż. Antoni Baszczeski, Ask Consulting, Warszawa
Przedsiębiorczość jako kluczowy element edukacji młodzieży w XXI wieku


Mgr Elżbieta Stach, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Turystyka szkolna jako forma kształcenia człowieka aktywnego

Dr inż. Paweł Buchwald, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza,
Mgr inż. Krzysztof Orzechowski, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec
Nauka programowania z użyciem otwartych platform sprzętowych i programowych

15.45
PODSUMOWANIE i ZAKOŃCZENIE SYMPOZJUM


23. Sympozjum Naukowe CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA - obszerna relacja serwisu Reedukacja.pl (27.-28.09.2013)


25. Sympozjum Naukowe CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA - relacja sewisu Reedukacja.pl (26.-27.09.2015)