20. Sympozjum Naukowe CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA - obszerna relacja serwisu Reedukacja.pl
Autor: Redakcja Reedukacja.pl


SOBOTA (25.09.2010)

Kolejny dzień obrad plenarnych otworzyła dr hab. Jolanta Zielińska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN), która przedstawiła wykład "Rola mediów w proceduralizacji wiedzy deklaratywnej". Przekonywała o konieczności wykorzystania nauk z pogranicza. Wspomniała o czterech znaczeniach pojęcia inteligencji jako czterech poziomach przetwarzania informacji. Szansą dla pedagogiki jest utajone poznanie (wykorzystanie obszaru podprogowego mózgu) - przekonywała Zielińska.

Wykład pt. "O natłoku informacji i związanym z nim przeciążeniu informacyjnym" przedstawił prof. Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński). Informacja jest bezlitosna - mówił. Przedstawił definicję przeładowania informacyjnego oraz przeciążenia informacyjnego (reakcja naszego organizmu – stres informacyjny). Jako remedium podał konieczność dokonywania selekcji informacji, ekonomii uwagi, oraz stosowania diety informacyjnej.

Wiedza to jest to co zamieszkuje ludzkie umysły. Niestety nie wszystkie – komentował prof. Janusz Morbitzer.

Dr Paweł Topol (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) przedstawił prezentację pt. "Wirtualność 3D i Second Life".

Dr Andrzej Augustynek (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) zaprezentował wykład "Terapia uzależnień komputerowych". Omówił w nim sposoby wykorzystania Internetu w procesie terapii. - Internet może być sposobem ucieczki od leków i bólu. Wirtualna rzeczywistość jest pod tym względem niezwykle efektywna, szczególnie w terapii przy oparzeniach – tłumaczył Augustyniak. Pozwala bowiem odwrócić skutecznie uwagę od bólu - dodał.

Dr Zdzisław Nowakowski (Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu) przedstawił wykład "Kreatywna szkoła to twórczy uczeń – technologie informacyjne i Internet w nauczaniu przedmiotowym". W swoim wystąpieniu prelegent podkreślił rolę kontaktu z nauczycielem, która jest nie do zastąpienia. - Proces edukacji wymaga edukacyjnego wsparcia ze strony nauczyciela - mówił Nowakowski.

o. Andrzej Zakrzewski OCist zaprezentował wykład "Wpływ gier komputerowych na kształtowanie postaw i zachowań młodzieży – omówienie wyników badań ankietowych"

Podczas dyskusji prof. Morbitzer zwrócił uwagę słuchaczy na problem introcepcji - znamy wartości, ale według nich nie żyjemy. Z kolei prof. Tanaś przekonywał, abyśmy nie bali się gier, ale wykorzystywali je do celów edukacyjnych.

Dr Andrzej Wołodźko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) przedstawił wykład  "Media a szkoła – o ograniczeniach obudowy medialnej".

Mgr Sebastian Wasiołka (young digital planet) omówił z kolei przygotowaną prezentację pt. "Edukacja w epoce cyfrowej"

Panowie Robert Warykiewicz oraz Piotr Wilk zaprezentowali nauczanie domowe wspomagane e-edukacją dla dzieci emigrantów polskich. Przedstawili sposoby edukacji w szkołach internetowych Libratus (szkoła podstawowa, gimnazjum).

Prezentację pt. "Reedukacja.pl - media w służbie edukacji, czyli budowanie społecznej świadomości o trudnościach w nauce" zaprezentował mgr Daniel Łazuga (Internetowy Serwis Pedagogiczny Reedukacja.pl). Omówił skalę problemów trudności w uczeniu się oraz odniósł się do społecznej świadomości w tym zakresie w Polsce. W ostatniej części swojego wystąpienia zaprezentował serwis Reedukacja.pl. Przedstawił m.in. misję portalu, którą jest budowanie społeczności internetowej zainteresowanej poszerzaniem wiedzy oraz wzajemną wymianą doświadczeń w zakresie trudności w uczeniu się, która powinna pomóc – szczególnie rodzicom i nauczycielom – w szybszym dostrzeganiu pojawiających się problemów u dzieci i młodzieży. Zaznaczył, że dzięki temu możliwe będzie świadome, a co za tym idzie bardziej skuteczne niesienie pomocy.

Po przerwie zorganizowane zostały dwie równoległe sesje podczas których uczestnicy Sympozjum wysłuchali przygotowane referaty oraz wzięli udział w dyskusji.

Podsumowania Sympozjum dokonał prof. Janusz Morbitzer. Dziękując wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo w obradach wyraził nadzieję wspólnego spotkania się w przyszłym roku w Krakowie podczas kolejnego Sympozjum Naukowego.


Zobacz: PROGRAM SYMPOZJUM (plik PDF)


SYMPOZJUM W OBIEKTYWIE:


Zamieszczona poniżej galeria zdjęć z opisami umożliwia m.in. włączenie pokazu slajdów (Start Slideshow), a także oglądanie fotografii na całym ekranie monitora (Full Screen). Aby skorzystać z dostępnych możliwości prosimy wybrać odpowiednie opcje.

Fot. Reedukacja.pl
 |<  <  1  2 >>|