Program rozwoju percepcji wzrokowej
Autor: Bartłomiej Perczak (Laboratorium Technik Psychologicznych)

Program rozwoju percepcji wzrokowej jest zestawem ćwiczeń przeznaczonych przede wszystkim dla grupy wiekowej 5 - 7 lat. Może być stosowany zarówno przez dzieci rozwijające się prawidłowo, dla których będzie sposobem rozwijania swoich zdolności, jak i przez dzieci ze specyficznymi trudnościami rozwojowymi w zakresie percepcji wzrokowej, czyli grupę ryzyka dysleksji. Ważne jest, aby ćwiczenia tego typu były stosowane przez wszystkie dzieci z tej grupy wiekowej, ponieważ także dziecko rozwijające się prawidłowo wymaga nieustannej stymulacji. Brak takiej stymulacji może prowadzić do powstania deficytów rozwojowych. Deficyty takie można często zaobserwować wśród dzieci nieuczęszczających do przedszkola, które z różnych powodów są pozbawione regularnych zajęć wymagających angażowania tych zdolności, których rozwój jest potrzebny w okresie nauki czytania i pisania. Zasadne jest także stosowanie programu przez dzieci starsze, u których występują specyficzne trudności rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym.

Zestaw ćwiczeń jest skonstruowany w taki sposób, aby mógł być stosowany zarówno podczas zajęć grupowych (np. w przedszkolu, w oddziałach zerowych, podczas zajęć wyrównawczych), jak również podczas zajęć indywidualnych prowadzonych z dzieckiem zarówno przez profesjonalistę jak również przez laika.

Pobierz poniższe pliki (dostęp wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników).

 
Powiązane pliki:
1. Zasady stosowania ćwiczeń.pdf1. Zasady stosowania ćwiczeń.pdfPobierz plikPobierz
Rozmiar: 89,11 kB
 
2. Instrukcje.pdf2. Instrukcje.pdfPobierz plikPobierz
Rozmiar: 88,01 kB
 
3. Zestaw ćwiczeń 1.pdf3. Zestaw ćwiczeń 1.pdfPobierz plikPobierz
Rozmiar: 785,60 kB
 
4. Zestaw ćwiczeń 2.pdf4. Zestaw ćwiczeń 2.pdfPobierz plikPobierz
Rozmiar: 197,77 kB
 
5. Zestaw ćwiczeń 3.pdf5. Zestaw ćwiczeń 3.pdfPobierz plikPobierz
Rozmiar: 758,68 kB