Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego 
Autor: Teresa Wilk (red.)

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS
Wydanie: Kraków (2007)
Książka pokazuje wybrane obszary działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej środowisk wychowawczych, jakimi są szkoła, świetlica środowiskowa czy inne placówki kulturalno – oświatowe. W procesie rozwoju człowieka, od najmłodszych lat najważniejszą rolę pełnią rodzice i to oni ponoszą odpowiedzialność za poziom i stan wychowania i przygotowania młodego człowieka do życia. Niezależnie od tego na określonym etapie rozwoju w proces socjalizacji włączają się instytucje edukacyjne , wychowawcze i kulturalne.