Nazwa szkolenia: Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu?
Typ: Szkolenie
Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Adres: Wrocławska 182 , 62-800 Kalisz
Telefon: 0627676301
E-mail: sekretariat@odn.kalisz.pl
WWW: http://www.isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/713/true
Osoba kontaktowa: Mikołajczak Stefan
Lokalizacja: Kalisz
Miejsce szkolenia: Wrocławska 182 , 62-800 Kalisz
Termin: Od 2013-03-01 do 2013-03-09
Cena: 120 PLN
Opis:


Ośrodek Doskonalenia Nauczecieli w Kaliszu serdecznie zaprasza na szkolenie:


Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych w przedszkolu?Termin: 03.-01. 15:00 - 18:00,  03.-02. 09:00 - 14:00,  03.-08. 15:00 - 18:00, 03.-09. 09:00 - 14:00 (marzec 2013 r.)

Miejsce: Sala 26 , ODN w Kaliszu ul. Wrocławska 182Kontakt:
Mikołajczak Stefan
telefon: 0 62 7676308
email: stefan.mikolajczak@odn.kalisz.pl


Prowadzące
:
Adamek Izabela
Rowińska-Pietrakowska MartaADRESACI
:
nauczyciele wychowania przedszkolnego


TEMATYKA ZAJĘĆ:

 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych a podstawa prawna.
 • Stymulowanie rozwoju motorycznego.
 • Stymulowanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Usprawnienie analizy i syntezy słuchowej.
 • Praca z dziećmi o zaburzonej lateralizacji.
 • Rozwój mowy.
 • Podstawowe wady wymowy i ich rozpoznawanie.
 • Praca z dzieckiem nadpobudliwym zabawy i ćwiczenia wyciszające.
 


Cele ogólne:
 • planowanie i organizowanie działań wyzwalających aktywność dziecka w zabawie, pracy i nauce,
 • wspomaganie rozwoju dziecka rozwijającego się wolniej, o nieharmonijnym rozwoju oraz dziecka zdolnego,
 • konstruowanie zestawów ćwiczeń i indywidualnych programów działań wspierającyc.

Koszt
: 120 pln