Nazwa szkolenia: Logopedia a terapia SI
Typ: Szkolenie
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej-SI-
Adres: Bobrowiecka 9 lok. B525 , 00-728 Warszawa
Telefon: 661455367
E-mail: marta.wisniewska.pstis@wp.pl
WWW: http://www.pstis.pl
Osoba kontaktowa: Urszula Suchecka
Lokalizacja: Warszawa
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Bobrowiecka 9 budynek B, V piętro
Termin: Od 2011-11-19 do 2011-11-20
Cena: 180 zł dla członków Stowarzyszenia / 280 zł dla terapeutów SI nie będących członkami Stowarzyszenia
Opis:ZASTOSOWANIE  INTEGRACJI SENSORYCZNEJ WE WSPOMAGANIU ROZWOJU MOWY DZIECI  OD 3 ROKU ŻYCIA Z USZKODZENIAMI OUN

SZKOLENIE DLA TERAPEUTÓW


Termin: 19 - 20. listopada 2011 r.
Miejsce: Warszawa, ul. Bobrowiecka 9

Kontakt: Urszula Suchecka, e-mail: urszula.suchecka@gmail.comPROGRAM SZKOLENIA:

Wstęp:  Zależność między  rozwojem ruchowym dziecka a  kształtowaniem   funkcji  poznawczych
 1. Ocena  stanu dziecka po urodzeniu według  skal: Apgar, Brazeltona, Prechtla i metody Duve.
 2. Skala Callier-Azusa do diagnozy funkcji poznawczych i  komunikacji  
 3. Test  dotykowy -  ocena  funkcjonowania oun.
 4. Rozwój i funkcje mózgu w pierwszych latach życia dziecka.
 5. Znaczenie systemów zmysłowych w kształtowaniu i rozwoju  mowy.
 6. Rola układu limbicznego.
 7. Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej u dzieci z  zaburzeniami mowy.
 8. Przyczyny opóźnionego rozwoju mowy w aspekcie dysfunkcji procesów integracji sensorycznej.
 9. Poziomy rozwoju mowy w świetle integracji sensorycznej.
 10. Mózgowa organizacja funkcji językowych.
 11. Dyspraksja werbalna i dysfazja rozwojowa –  podobieństwa i różnice. Terapia.
 12. Wspomaganie rozwoju mowy poprzez normalizację i stymulację systemów zmysłowych – przykłady ćwiczeń.
 13. Strategie terapeutyczne wyciszające i pobudzające ośrodkowy układ nerwowy.
 14. Wpływ przetrwałych odruchów na rozwój mowy.
 15. Integracja niemowlęcych odruchów.
 16. Film – terapia integracji sensorycznej dziecka z zespołem uwarunkowanym genetycznie.
 17. Wskaźniki dysfunkcji oralno-twarzowych.
 18. Korekcja zaburzeń w obrębie twarzy i  jamy ustnej.
 19. Rola stymulacji węchowej we wspomaganiu rozwoju mowy.
 20. Demonstracja pomocy i pomocniczego sprzętu wspomagającego rozwój  mowy. Propozycje ćwiczeń terapeutycznych z zakresu metody integracji sensorycznej.
 21. Formułowanie diagnozy/opinii dotyczących rozwoju integracji sensorycznej. Planowanie terapii  
 22. Analiza  przypadku
 23. Dyskusja


SZKOLENIE POPROWADZĄ:

Bożenna Odowska - Szlachcic – pedagog specjalny, trener/terapeuta funkcji wzrokowych, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej. Przez kilkanaście lat, pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalizowała się w diagnozie i terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i sprzężonymi zaburzeniami. Od dziesięciu lat prowadzi Gabinet Terapii Dziecięcej IMPULS. Opracowała program Diagnozy i Terapii Funkcji Wzrokowych w trudnościach w czytaniu IMPULS SYSTEM oraz program przesiewowych badań ortoptycznych w przedszkolach i szkołach. Prowadzi szkolenia doskonalące dla logopedów, pedagogów specjalnych, terapeutów integracji sensorycznej i pedagogów terapeutów. Autorka wielu publikacji i specjalistycznych pomocy do terapii i rehabilitacji funkcji wzrokowych.

Anna Dąbrowska - pedagog specjalny, reedukator, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista w zakresie diagnozy i terapii funkcji wzrokowych IMPULS-SYSTEM.Przez wiele lat pracowała potem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz  w przedszkolu dla dzieci głębiej upośledzonych umysłowo. Specjalizuje się w diagnozie i terapii  dzieci  ze sprzężonymi zaburzeniami  oraz w zakresie wczesnej interwencji.


WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA
: www.pstis.pl