Zapraszamy do korzystania z przygotowanej specjalnie dla Państwa wyszukiwarki pojęć związanych z podejmowaną w serwisie problematyką. Mamy nadzieję, że zamieszczone definicje będą dla Państwa pomocne w poszerzaniu wiedzy w tym zakresie. Jednocześnie pragniemy poinformować, że niniejsza baza terminologiczna jest na bieżąco uaktualniana na podstawie dokonywanych okresowo analiz wpisów poszukiwanych przez Państwa definicji terminów.

Integracja sensoryczna Dodaj do ulubionych

Proces neurologiczny organizujący docierające do mózgu informacje płynące z ciała i środowiska. W procesie tym mózg rozpoznaje, segreguje, interpretuje i unifikuje te informacje tak by mogły być użyte w reakcji na wymagania płynące z otoczenia w celowym działaniu.

Zbigniew Przyrowski
 
Intonacja Dodaj do ulubionych

umiejętność posługiwania się skalą wysokości głosu. Intonacja w zdaniach wyznaczana jest linią tonalną głosu i może być oznajmująca, pytająca lub wykrzyknikowa.

 
Jąkanie Dodaj do ulubionych
wada mowy polegającą na przerywaniu pośrodku sylab, słów, powtarzaniu głosek itp.
Encyklopedia PWN
 
Kinestezja [gr. kinéo ‘poruszam’, aísthesis ‘czucie’] Dodaj do ulubionych
fizjol. odczuwanie ruchu i położenia członów ciała bez udziału wzroku;
biol. zdolność oceny wzajemnego ułożenia i ruchu części ciała na podstawie znajomości schematu własnego ciała, zakodowanego w asocjacyjnych czuciowych obszarach kory mózgu.
Encyklopedia PWN
 
Kinezjologia edukacyjna Dodaj do ulubionych

metoda dr Paula Dennisona wspierania naturalnego rozwoju człowieka poprzez różne ćwiczenia ruchowe, których zadaniem jest integracja pracy ciała i umysłu. Ćwiczenia "Gimnastyka Mózgu®" wykorzystywane są m.in. w pracy z dziećmi z deficytami uwagi (lęk, agresja) oraz ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia etc.)

 
Komisurotomia Dodaj do ulubionych
przecięcie spoideł mózgu. Operacja ta jest zazwyczaj wykonywana w celu wyeliminowania objawów epilepsji. Pacjenci, którzy zostali poddani komisurotomii, są opisywani jako chorzy z rozszczepieniem mózgu. Po operacji zachowują oni prawidłową osobowość i inteligencję, mają jednak trudności z wykonaniem prostych poleceń wymagających użycia lewej ręki (jeśli są praworęczni), nie mówią i demonstrują pewne nietypowe zachowania, świadczące o zaburzeniach somatosensorycznych, wzrokowych lub słuchowych. Mają również problemy w zadaniach na podzielność uwagi.
Martin 2001

 |<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >|