Zapraszamy do korzystania z przygotowanej specjalnie dla Państwa wyszukiwarki pojęć związanych z podejmowaną w serwisie problematyką. Mamy nadzieję, że zamieszczone definicje będą dla Państwa pomocne w poszerzaniu wiedzy w tym zakresie. Jednocześnie pragniemy poinformować, że niniejsza baza terminologiczna jest na bieżąco uaktualniana na podstawie dokonywanych okresowo analiz wpisów poszukiwanych przez Państwa definicji terminów.

Metoda leczniczo-pedagogiczna Janiny Magnuskiej [terapia uspokajająca ] Dodaj do ulubionych
głównym celem metody jest uspokojenie nadmiernie pobudzonej psychiki dziecka, stymulowanie rozwoju oraz rozwijanie zdolności do wysiłków, do samodzielnego organizowania swojej pracy, do samokontroli czynności, co ułatwia prawidłowe kształtowanie osobowości dziecka. Jednym z podstawowych zadań metody jest zapewnienie dziecku pewności powodzenia w pracy - sukcesu.
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 
Metoda Tomatisa [stymulacja audio–psycho–lingwistyczna] Dodaj do ulubionych

Pozwala badać uwagę słuchową, tzn. zdolność wybiórczego nastawienia analizatora słuchowego na określony rodzaj bodźców. Uwaga słuchowa jest  wyższą funkcją słuchową, która umożliwia świadomy odbiór informacji dźwiękowych, nadanie im znaczenia oraz, na drodze sprzężenia zwrotnego, podjęcie adekwatnych działań w odpowiedzi na otrzymaną informację dźwiękową. Terapia Metodą Tomatisa przeznaczona jest dla osób z różnorodnymi zaburzeniami głosu  i mowy, w których można podejrzewać komponent audiogenny, w tym m.in.:

Zaburzenia głosu:
– dysfonie dziecięce,
– dysfonie czynnościowe,
– dysfonie u osób zawodowo posługujących się głosem wynikające z niewłaściwej emisji głosu.

Zaburzenia mowy:
– opóźniony rozwój mowy,
– dyslalie,
– jąkanie.

Podstawą kwalifikacji osoby do terapii niniejszą metodą jest test uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej. Badana jest w nim uwaga słuchowa na dźwięki przewodzone drogą powietrzną i kostną, lateralizacja słuchowa, dyskryminacja wysokości dźwięku oraz umiejętność lokalizacji dźwięku.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 
Metoda Weroniki Sherborne Dodaj do ulubionych
wypracowana w latach sześćdziesiątych metoda ruchu rozwijającego zawiera zestaw ćwiczeń, które posiadają zastosowanie we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dzieci i w terapii jego zaburzeń. Opiera się na idei powiązania ruchu z całokształtem procesów poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych. Posiada pozytywny wpływ na wszystkie aspekty rozwoju, tj. emocjonalny, społeczny, poznawczy, ruchowy.
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 
Modulacja Dodaj do ulubionych
posługiwanie się skalą natężenia i zabarwień uczuciowych głosu w odniesieniu do treści wypowiadanych słów.
 
Motoryka duża Dodaj do ulubionych
ogólna sprawność, rozwój ruchowy w zakresie koordynacji i kontroli nad własnym ciałem, np. umiejętność utrzymania równowagi. Jest bezpośrednio związana z funkcjonowaniem analizatora kinestetyczno-ruchowego.
 
Motoryka mała Dodaj do ulubionych
sprawność ruchowa rąk (manualna), np. umiejętność pisania, rysowania, zapinania ubrania, sznurowania butów itp.

 |<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >|