Zapraszamy do korzystania z przygotowanej specjalnie dla Państwa wyszukiwarki pojęć związanych z podejmowaną w serwisie problematyką. Mamy nadzieję, że zamieszczone definicje będą dla Państwa pomocne w poszerzaniu wiedzy w tym zakresie. Jednocześnie pragniemy poinformować, że niniejsza baza terminologiczna jest na bieżąco uaktualniana na podstawie dokonywanych okresowo analiz wpisów poszukiwanych przez Państwa definicji terminów.

ADHD [am. Attention Deficit Hyperactivity Disorder] Dodaj do ulubionych
Zespół nadruchliwości psychoruchowej. Zaburzenie psychiczne okresu dzieciństwa, prowadzące do istotnego upośledzenia funkcjonowania oraz zwiększające ryzyko wystąpienia innych zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia zachowania i nadużywanie substancji psychoaktywnych. Objawia się zaburzeniami koncentracji, nadmierną impulsywnością i nadruchliwością.
 
Artykulacja [łac. articulatio 'rozczłonkowanie'] Dodaj do ulubionych
wyraźnie wymawiać; ruchy i układ narządów mowy niezbędne do wymówienia danej głoski;
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego
 
EEG Biofeedback [EEG - elektroencefalograf, Biofeedback - biologiczne sprzężenie zwrotne] Dodaj do ulubionych
Specjalistyczna metoda umożliwiająca regulację częstotliwości bioelektrycznej czynności mózgu (fal mózgowych) za pomocą sprzężenia zwrotnego, które jest celowaną dokładą informacją o nastrojeniu mózgu. Metoda wykorzystywana do wzmocnienia pożądanej aktywacji systemu nerwowego, szczególnie przydatna w treningu koncentracji uwagi, samokontroli, niwelacji stanów impulsywności i nadpobudliwości psychoruchowej, polepszenia osiągnięć intelektualnych, lepszej prezentacji nauczonego materiału. Stosowana w zaburzeniach snu, w stanach lęków nocnych, moczenia nocnego, pomaga w naprawie zaburzeń rozwoju mowy oraz specyficznych zaburzeń procesu uczenia się (dysleksji, dyskalkulii itp.).
dr n. med. Michaela Pakszys (Instytut EEG Biofeedback)
 
Integracja sensoryczna Dodaj do ulubionych

Proces neurologiczny organizujący docierające do mózgu informacje płynące z ciała i środowiska. W procesie tym mózg rozpoznaje, segreguje, interpretuje i unifikuje te informacje tak by mogły być użyte w reakcji na wymagania płynące z otoczenia w celowym działaniu.

Zbigniew Przyrowski
 
Kinezjologia edukacyjna Dodaj do ulubionych

metoda dr Paula Dennisona wspierania naturalnego rozwoju człowieka poprzez różne ćwiczenia ruchowe, których zadaniem jest integracja pracy ciała i umysłu. Ćwiczenia "Gimnastyka Mózgu®" wykorzystywane są m.in. w pracy z dziećmi z deficytami uwagi (lęk, agresja) oraz ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia etc.)

 
Komisurotomia Dodaj do ulubionych
przecięcie spoideł mózgu. Operacja ta jest zazwyczaj wykonywana w celu wyeliminowania objawów epilepsji. Pacjenci, którzy zostali poddani komisurotomii, są opisywani jako chorzy z rozszczepieniem mózgu. Po operacji zachowują oni prawidłową osobowość i inteligencję, mają jednak trudności z wykonaniem prostych poleceń wymagających użycia lewej ręki (jeśli są praworęczni), nie mówią i demonstrują pewne nietypowe zachowania, świadczące o zaburzeniach somatosensorycznych, wzrokowych lub słuchowych. Mają również problemy w zadaniach na podzielność uwagi.
Martin 2001

|<< 1  2  3  >  >|