Zapraszamy do korzystania z przygotowanej specjalnie dla Państwa wyszukiwarki pojęć związanych z podejmowaną w serwisie problematyką. Mamy nadzieję, że zamieszczone definicje będą dla Państwa pomocne w poszerzaniu wiedzy w tym zakresie. Jednocześnie pragniemy poinformować, że niniejsza baza terminologiczna jest na bieżąco uaktualniana na podstawie dokonywanych okresowo analiz wpisów poszukiwanych przez Państwa definicji terminów.

Praksja [gr. práksis - czynność, działanie] Dodaj do ulubionych
zdolność do wykonywania złożonych ruchów celowych. Może dotyczyć motoryki małej, dużej, jak również aparatu mowy (tzw. praksja oralna).

Praksja oralna to zdolność do wykonywania celowych ruchów narządów artykulacyjnych.
 
Prozodia Dodaj do ulubionych
termin określa elementy takie jak intonacja wypowiedzi, akcenty, czas trwania wypowiedzi, pauzy. W literaturze neuropsychologicznej termin ten dotyczy najczęściej zagadnień intonacji wypowiedzi - emocjonalnej i lingwistycznej.

Prozodia emocjonalna - intonacja wypowiedzi odzwierciedla uczucia nadawcy komunikatu.

Prozodia lingwistyczna (kognitywna) - odnosi się do akcentu leksykalnego na sylabę w słowie, akcentu amfatycznego na słowo w zdaniu oraz intonacji, która określa, czy zdanie jest oznajmujące, pytające, czy rozkazujące.