Reedukacja.pl
"Ustawa sześciolatkowa" przyjęta przez Sejm RP
Autor: Ministerstwo Edukacji Narodowej

W dniu 30. sierpnia 2013 roku Sejm RP przyjął projekt tzw. ustawy sześciolatkowej, która trafi następnie do Senatu. Zgodnie z tym projektem datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r.

Dodatkowo zawarte w projekcie propozycje dotyczą:
  1. od września 2014 roku klasy 1-wsze będą liczyć do 25 uczniów i docelowo przepis ten będzie dotyczyć klas I - III (we wrześniu 2014 klasy I-wsze, we wrześniu 2015 r. klasy I-wsze i II-gie, od września 2016 r. klasy I - III);
  2. w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - w szkołach, gdzie utworzonych będzie więcej niż 1 oddział klasy I-wszej, dzieci dobierać do poszczególnych oddziałów klasowych według wieku, począwszy od najmłodszych;
  3. od września 2014 roku:
    1. obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.;
    2. spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców;
    3. spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2009) jeśli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku decyzję podejmie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również kolejne roczniki;
  4. we wrześniu 2015 roku obowiązek szkolny objął dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).