Reedukacja.pl
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji
Autor: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Prezydent Andrzej Duda podpisał w dniu dzisiejszym ustawy wprowadzające reformę edukacji.

Zgodnie z podpisanymi przez Prezydenta RP ustawami zmiany w oświacie zaczną obowiązywać od 1 września 2017 a zakończą się w roku szkolnym 2022/2023. 1 września 2017 roku uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III.

Docelowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia oraz szkołę policealną.

Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w systemie szkolnictwa zawodowego, silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych.

Zmiany w oświacie zawarte zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe oraz ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Więcej informacji:

Informacja ws. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Informacja ws. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.