Poniżej prezentujemy wybrane informacje jakie ukazały się w różnych mediach dotyczące działalności internetowego serwisu pedagogicznego Reedukacja.pl