Zapraszamy do korzystania z raportów i analiz przygotowanych specjalnie dla Państwa przez Zespół Redakcyjny serwisu Reedukacja.pl. W tym miejscu gromadzimy aktualne opracowania sporządzone na podstawie danych pochodzących z wielu wiarygodnych źródeł, takich jak Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralna Komisja Egzaminacyjna i inne.
Skorzystaj z raportów i analiz cyklicznie przygotowanych specjalnie dla Ciebie przez Zespół Redakcyjny serwisu Reedukacja.pl. Przekonaj się ile ciekawych informacji jesteś w stanie poznać, które dotąd nie były dla Ciebie tak łatwo dostępne. A wszystko zupełnie za darmo!

Zaloguj się i pobierz już teraz dostępne opracowania (pliki PDF).

Wykorzystując niniejsze opracowania prosimy o podanie skąd pochodzi opracowanie, tj. Reedukacja.pl - www.reedukacja.pl

POBIERZ RAPORTY PDF:

Uczniowie na egzaminach a dysleksja (2007 i 2008)
Rozmiar pliku: (667 KB)

Procentowy udział uczniów z dysleksją wg woj.  (egzamin 2008)
Rozmiar pliku: (182 KB)

Uczniowie uczestniczący w zajęciach wg typów (2006/2007 i 2007/2008)
Rozmiar pliku: (220 KB)

Uczniowie - zajęcia OGÓŁEM wg woj. (2007/2008) SP
Rozmiar pliku: (402 KB)

Uczniowie - zajęcia OGÓŁEM wg woj. (2007/2008) Gim
Rozmiar pliku: (402 KB)

Uczniowie - zajęcia OGÓŁEM wg woj. (2007/2008) SP i Gim
Rozmiar pliku: (202 KB)

Uczniowie - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wg woj. (2007/2008) SP
Rozmiar pliku: (402 KB)

Uczniowie - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wg woj. (2007/2008) Gim
Rozmiar pliku: (403 KB)

Uczniowie - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wg woj. (2007/2008) SP i Gim
Rozmiar pliku: (406 KB)

Uczniowie - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wg woj. (2007/2008) SP
Rozmiar pliku: (401 KB)

Uczniowie - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wg woj. (2007/2008) Gim
Rozmiar pliku: (414 KB)

Uczniowie - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wg woj. (2007/2008) SP i Gim Rozmiar pliku: (412 KB)

Uczniowie - zajęcia logopedyczne wg woj. (2007/2008)  SP
Rozmiar pliku: (403 KB)

Uczniowie - zajęcia logopedyczne wg woj. (2007/2008) Gim
Rozmiar pliku: (402 KB)

Uczniowie - zajęcia logopedyczne wg woj. (2007/2008) SP i Gim
Rozmiar pliku: (203 KB)


LEGENDA:
Zajęcia OGÓŁEM = dydaktyczno wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne
SP = Szkoła Postawowa
Gim = Gimnazjum


Aby móc lepiej analizować i interpretować powyższe dane poniżej prezentujemy definicje pojęć, które zawarte są w niektórych opracowaniach statystycznych przygotowanych przez Redakcję serwisu Reedukacja.pl.


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (ang. Teaching-compensatory classes)
organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (ang. Corrective-compensating classes)
organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów.

Zajęcia logopedyczne (ang. Speech-therapy classes)
organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczniów.

Źródło definicji statystycznej: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Miejsce publikacji: Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572