ADHD - świadomość to podstawa
Autor: Agata Majda (Polskie Towarzystwo ADHD)

Ostatnio wiele mówi się na temat ADHD (ang. Attention Deficyt Hyperactivity Disorder), zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z brakiem koncentracji. Nie jest to jednak chwilowa moda, lecz zaburzenie, które ma rozpoznanie medyczne, a pierwszy jego opis zanotowano w 1902 roku!

ADHD to zaburzenia koncentracji uwagi, nadruchliwości i impulsywności. Wszystkie cechy powinny być zaobserwowane u dziecka przed 7 rokiem życia i faktycznie utrudniać mu funkcjonowanie społeczne.

Objawy muszą występować również we wszystkich środowiskach w jakich przebywa dziecko. Nie mogą być też spowodowane innym zaburzeniem (np. autyzm). Zaburzenie to obserwuje się u ok. 3-7 % populacji dzieci w wieku szkolnym, czyli co najmniej jedno dziecko z ADHD znajduje się w każdej klasie. Przy czym stosunek chłopców do dziewczynek wynosi 1 do 4. Dzieje się tak tylko dlatego, że dziewczynki trafiają rzadziej do gabinetów, mają też częściej podtyp z zaburzeniami uwagi (ADD). Osoby z tym podtypem są też częściej „przegapiane”, to takie spokojne dzieci, ale myślące o czymś innym, nie potrafiące się dłużej skoncentrować na jednej rzeczy, tylko odpływające myślami. Nie mają przy tym nadruchliwości i impulsywności. Co ważne objawy wraz z wiekiem zmieniają się. Najpierw wyrasta się z nadruchliwości, potem z impulsywności, a na końcu z zaburzeń koncentracji uwagi.

W okresie przedszkolnym obserwujemy:

 • niepokój ruchowy;
 • agresję;
 • rzucanie zabawkami i innymi przedmiotami;
 • dziecko jest hałaśliwe przerywające innym;
 • mające częste napady złości;
 • nienasyconą ciekawość;
 • brak strachu – nie boi się;
 • nie słuchające rodziców, nie współpracujące;
 • dziecko trudne;
Okres szkolny:
 • nie słucha, nie uważa, łatwo się rozprasza;
 • przerywa innym;
 • nie może doczekać się na swoją kolej; 
 • słabe wyniki w nauce;
 • niska samoocena;
 • konflikty z prawem;
 • czasem zachowanie nie ulega zmianie na skutek nagród, czy kar;
Nastolatek:
 • niepokój wewnętrzny;
 • niska samoocena;
 • odkładanie wszystkiego na później;
 • zdezorganizowana nauka;
 • trudności w nauce;
 • nie może samodzielnie pracować
 • brak motywacji
 • duże problemy z koncentracją
Student:
 • słaba organizacja;
 • niepokój;
 • słabe wyniki w nauce;
 • uzależnienia;
 • depresje;

Często postrzega się ADHD nie jako chorobę dziecka, ale złe wychowanie, zdemoralizowanie, a jego rodziców jako niewydolnych wychowawczo. To nie jest prawdą. ADHD to zaburzenie genetyczne.

Proces diagnostyczny jest bardzo skomplikowany. Aby postawić dziecku prawidłowo diagnozę o tym, że ma ADHD potrzeba informacji od nauczyciela, wywiadu od rodziców, rozmowy z samym dzieckiem. Należy wykluczyć szereg chorób (np. choroby tarczycy, przyrost trzeciego migdałka, ołowicę), skonsultować się z neurologiem a czasem psychiatrą dziecięcym, przeprowadzić różne testy psychologiczne, zastosować kryteria diagnostyczne zespołu nadpobudliwości oraz zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i dopiero po tym wszystkim neurolog lub psychiatra dziecięcy może postawić diagnozę o ADHD. Wówczas można rozpocząć leczenie.

ADHD z niczego nie zwalnia. Osoby z tym zaburzeniem mają iloraz inteligencji w normie, a czasem powyżej normy, są całkowicie poczytalne.

Terapia ADHD ma na celu:

 • zmniejszenie objawów nadpobudliwości;
 • zmniejszenie objawów współistniejących (np. tików);
 • zmniejszenie ryzyka późniejszych powikłań (agresji, zaburzeń zachowania);
 • edukacja rodziny, otoczenia i samego dziecka;

Należy zmienić otoczenie do potrzeb dziecka i bardziej nastawić się na opiekę niż leczenie. Metody pracy musimy stosować stale i w każdym środowisku. Pracujemy, aby dziecko wyrastało z objawów.

Metody niefarmakologiczne:

 • psychoedukacja – należy przekazać rodzicom, nauczycielom i dziecku jak najwięcej informacji na temat ADHD oraz polecić literaturę na ten temat, dać adres grupy wsparcia i stowarzyszeń działających na rzecz osób z ADHD;
 • nauczenie osób otaczających dziecko odróżniania objawów ADHD od innych zachowań;
 • praca na pozytywach – chwalenie, nagrody, systemy żetonowe;
 • specjalne sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, atakach agresji itp.;
 • terapia rodzinna;
 • warsztaty dla rodziców;
 • szkolenia i warsztaty dla nauczycieli;
 • terapia EEG-biofeedback;
 • integracja sensoryczna;
 • trening zastępowania agresji;
 • sport itp.;
W każdym przypadku należy dobierać metody do dziecka, a nie odwrotnie. W przypadku, gdy powyższe metody zawodzą warto pomyśleć o leczeniu farmakologicznym. Leki podajemy również wtedy, gdy nie mamy czasu, gdy objawy są na tyle silne, że nie można czekać. Także wówczas, gdy są już powikłania w przypadku zachowań agresywnych, czy zaburzeń opozycyjno-buntowniczych. Warto mieć przy tym świadomość, że leki nie rozwiążą problemów, dziecko nie stanie się grzeczne, to nie cudowne pigułki. Będą jednak pomocne, aby:
- bardziej się skupić;
- dłużej popracować i uczyć się;
- ograniczyć nadruchliwość;
- zapanować nad emocjami;

Do dziecka będą bardziej docierać nasze polecenia i to co się do niego mówi. Nie zastąpią jednak innych działań terapeutycznych i cały czas należy je kontynuować.

Leki stosowane w ADHD to:

 • leki psychostymulujące (metylfenidat);
 • Atomoksetyna;
 • trójcykliczne leki przeciwdepresyjne;
 • Klonidyna;
 • Neuroleptyki;

Skuteczność to ok. 75-80%. Są wygodne w stosowaniu zwłaszcza leki psychostymulujące, gdyż podaje się je tylko w okresie szkolnym, a na wakacje (czasem weekendy) lek jest odstawiany.

Aby terapia dziecka z ADHD była terapią skuteczną wszystkie środowiska, w których dziecko przebywa winny ze sobą współpracować i na bieżąco wymieniać się informacjami oraz działać spójnie.