Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli
Autor: Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Od października br. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS ruszą bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli z terenów wiejskich województwa lubelskiego.  Projekt „Lepsza szkoła – podyplomowe studia kwalifikacyjne z zakresu Terapii pedagogicznej i Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej” realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapisy na studia rozpoczną się już od 17-ego sierpnia br.  i odbywać się będą na podstawie złożenia kompletu dokumentów, które należy składać w pokoju nr 30 budynku Instytutu Pedagogiki UMCS przy ul. Narutowicza 12 w Lublinie. Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pedagogicznych.

Więcej informacji można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00, dzwoniąc: (0 81) 537 63 08.

Zobacz także: www.umcs.lublin.pl