Komunikat MEN w sprawie wydawania informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
Autor: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało komunikat, w którym poinformowało, że od 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Przedszkola i szkoły podstawowe zostały zobowiązane do wydania rodzicom dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej". Przed końcem roku szkolnego ma być ona wydawana rodzicom, którzy samodzielnie mogą zdecydować o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę, jeśli uznają, że zawarte w niej uwagi mogą pomóc w dalszej pracy z dzieckiem oraz wspomaganiu jego rozwoju.

MEN  podkreśla, że informacja o gotowości jest podsumowaniem pracy z dzieckiem, opisującym opanowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wskazuje również obszary, w których dziecko potrzebuje wsparcia w kolejnym etapie kształcenia ze względu na swoje zdolności lub problemy.


Więcej informacji: ww.men.gov.pl