Nazwa szkolenia: Dysleksja, czy optodysleksja? - podstawy ortoptyki
Typ: Warsztat
Organizator: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
Adres: Woronicza 15 lok. 100, 02-625 Warszawa
Telefon: 0228479542
E-mail: cwro@cwro.edu.pl
WWW: http://www.cwro.edu.pl
Osoba kontaktowa: Beata Kowalewska
Lokalizacja: Warszawa
Miejsce szkolenia: CWRO, Woronicza 15 lok. 100
Termin: Od 2010-05-28 do 2010-05-29
Cena: 260 zł
Opis:


Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, psychologów, nauczycieli. Pozostali specjaliści zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu proszeni są o bezpośredni kontakt z osobą prowadzącą kurs: ewa@ortoptyka.pl

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z podstawami diagnozy oraz terapii ortoptycznej.

Nabycie teoretycznej wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwalających na rozróżnienie dysleksji od optodysleksji – trudności w czytaniu i pisaniu spowodowanymi zaburzeniami wzrokowymi.

Szkolenie prowadzi mgr Ewa Witowska dyplomowana ortoptystka, familiolog, specjalistka zarządzania personelem, wkrótce również optometrystka. Specjalizuje się w terapii widzenia. Ukończyła wiele kursów doskonalących, stale dokształca się w ramach programu CME. Członkini Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz Polskiego Towarzystwa Dysleksji (PTD). Autorka portalu www.ortoptyka.pl

Zgłoszenia: cwro@cwro.edu.pl lub faksem 022 847- 95-41